CJY12E-04NC CNTD proximity

CJY12E-04NC     CNTD proximity
قیمت: 320000 تومان

CJY12E-04NC CNTD proximity

سنسور القایی قطر 12   دارای حساسیت 4 میلی متر  4سیم یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته

ترانزیستور خروجی npn