CJY30E-15PC CNTD proximity

CJY30E-15PC       CNTD proximity
قیمت: 550000 تومان

CJY30E-15PC CNTD proximity

سنسور حساس به فلز قطر 30  سنس 15   PNP    NO/NC