CJY30E-15NC CNTD proximity

CJY30E-15NC       CNTD proximity
قیمت: 245000 تومان

CJY30E-15NC CNTD proximity

سنسور حساس به فلز قطر 30  سنس 15 میلیمتر NPN       NC/NO