CJY30E-25NC CNTD proximity

CJY30E-25NC       CNTD proximity
قیمت: 650000 تومان

CJY30E-25NC CNTD proximity

سنسور حساس به فلز قطر 30  سنس 15 میلیمتر NPN       NC/NO