کابل سوکتی CID3-2

کابل سوکتی   CID3-2
قیمت: 230000 تومان

کابل سوکتی CID3-2

کابل سوکتی سنسورهای سوکت دار به طول 3 متر و  دارای 3 پین می باشد.سایز ان M12 می باشد