CJY18E-08NC CNTD proximity

CJY18E-08NC      CNTD proximity
قیمت: 430000 تومان

CJY18E-08NC CNTD proximity

سنسور قطر 18 حساسیت 8 میلیمتر حساس به فلز ولتاز 10-30 ولت دارای دو خروجی باز و بسته  npn