CJY18E-08PC CNTD proximity

CJY18E-08PC      CNTD proximity
قیمت: 200000 تومان

CJY18E-08PC CNTD proximity

سنسور قطر 18 سنس 8 میلی متر دارای خروجی NO/NC       PNP