کابل سوکت دار CLD3-2

کابل  سوکت دار   CLD3-2
قیمت: 100000 تومان

کابل سوکت دار CLD3-2

کابل سوکت دار جهت ارتباط سنسور های سوکتی به طول 2 متر و دارای 3 پین می باشد.سایز ان M12 میباشد.