شیر برقی اتو درین 2-2 "1/2 220Vac

شیر برقی  اتو درین  2-2
قیمت: 500000 تومان

شیر برقی اتو درین 2-2 "1/2 220Vac

شیر برقی همراه با تایمر و شیر ربع گرد می باشد .