شیر برقی ترک 2-2 " 3/4 24Vdc

شیر برقی   ترک  2-2
قیمت: 460000 تومان

شیر برقی ترک 2-2 " 3/4 24Vdc