شیر برقی ترک 2-2 " 3/4 220Vac

شیر برقی   ترک  2-2
قیمت: 2650000 تومان

شیر برقی ترک 2-2 " 3/4 220Vac