شیر برقی ترک 2-2 " 1/2 220Vac

شیر برقی   ترک  2-2
قیمت: 980000 تومان

شیر برقی ترک 2-2 " 1/2 220Vac