شیر برقی شم ایتالیا 2-2 "1/4 220Vac

شیر برقی  شم ایتالیا  2-2
قیمت: 650000 تومان

شیر برقی شم ایتالیا 2-2 "1/4 220Vac

قیمت شیر برقی همراه با بوبین و سوکت می باشد.