شیر برقی ترک 2-2 " 1/4 1 220Vac

شیر برقی   ترک  2-2
قیمت: 2190000 تومان

شیر برقی ترک 2-2 " 1/4 1 220Vac