شیر برقی ترک 2-2 " 1/2 1 24Vdc

شیر برقی   ترک  2-2
قیمت: 2320000 تومان

شیر برقی ترک 2-2 " 1/2 1 24Vdc