شیر برقی متال ورک ایتالیا 2-5 "1/2 دو بوبین

شیر برقی متال ورک ایتالیا   2-5
تماس بگیرید

شیر برقی متال ورک ایتالیا 2-5 "1/2 دو بوبین

قیمت شیر برقی همراه با بوبین و سوکت فابریک می باشد .