شیر برقی مایند من 2-5 "1/4 دو بوبین 220Vac

شیر برقی  مایند من  2-5
قیمت: 2550000 تومان

شیر برقی مایند من 2-5 "1/4 دو بوبین 220Vac