شیر برقی متال ورک ایتالیا 3-5 "1/2 دو بوبین

شیر برقی متال ورک ایتالیا   3-5
قیمت: 0 تومان

شیر برقی متال ورک ایتالیا 3-5 "1/2 دو بوبین

قیمت شیر برقی همراه با بوبین و سوکت فابریک می باشد .