شیر برقی متال ورک ایتالیا 3-5 "1/4 دو بوبین

شیر برقی متال ورک ایتالیا   3-5
تماس بگیرید

شیر برقی متال ورک ایتالیا 3-5 "1/4 دو بوبین

قیمت شیر برقی همراه با بوبین و سوکت فابریک می باشد .