MT4W-DV-41

MT4W-DV-41
قیمت: 3013000 تومان

MT4W-DV-41

سری MT4W

 

 • دارای خروجی سریال
 • دارای خروجی RS 485
 • دارای خروجی آنالوگ ( 4 الی 20 ) میلی آمپر
 • دارای خروجی BCD
 • دارای خروجی NPN/PNP کلکتور باز
 • دارای خروجی رله
 • بیشترین رنج اندازه گیری در ورودی : 500 VDC , 500 VAC , 5ADC , 5AAC
 • رنج نمایش (-1999 الی 9999 )
 • قابلیت scale خروجی جریان
 • قابلیت تنظیم بیشترین و کمترین مقدار نمایش داده شده
 •  اطلاعات بیشتر    /FILES/MT/MT.PDF