سیلندر کامپکت SDAS 25 X 40

سیلندر کامپکت   SDAS  25  X 40
قیمت: 340000 تومان

سیلندر کامپکت SDAS 25 X 40

این سیلندر ها به نام سیلندر خطی دو طرفه Double acting cylinder مشهور است.

این سیلندر مگنت دار است بنابراین می توان از سنسور مغناطیس جهت مشخص کردن موقعیت روی ان استفاده نمود.

لوازم جانبی آن موجود می باشد.

نیروی آن بافرمول  F=P.A محاسبه می گردد.(P:فشار به بار  ;  A:سطح مقطع به سانتیمتر مربع   4/πd2  ;

F:نیرو به کیلوگرم )

بدیهی است قدرت سیلندر در برگشت  تقریبا %20 کاهش می یابد.این سیلندر ساخت کمپانی های معتبر چین می باشد. 

ابعاد آن در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.