شیر برقی متال ورک ایتالیا 2-5 "1/4 دو بوبین

شیر برقی متال ورک ایتالیا   2-5
قیمت: 0 تومان

شیر برقی متال ورک ایتالیا 2-5 "1/4 دو بوبین

قیمت شیر برقی همراه با بوبین و سوکت فابریک می باشد .