شیر برقی متال ورک ایتالیا 2-5 "1/4 تک بوبین

شیر برقی متال ورک ایتالیا   2-5
قیمت: 1900000 تومان

شیر برقی متال ورک ایتالیا 2-5 "1/4 تک بوبین

قیمت شیر برقی همراه با بوبین و سوکت فابریک می باشد .