خط کش MR1200

خط کش MR1200
قیمت: 517000 تومان

خط کش MR1200

خط کش اهمی:

این خط کش درماشین های تزریق پلاستیک که با PLC کنترل می شوند استفاده می شود .دقت آن کمتر از 1% می باشد .

این خط کش از نظر طول در 16 مدل از 10 تا 120 سانتیمتر تولید می شود در این نوع خط کش پس از سه سال تحقیق از ذغال استفاده شده که عمر این خط کش را چندین برابر مشابه خارجی آن کرده است .

در ضمن خط کس اهمی درمقابل اتصالات اشتباه محافظت شده است .

طول از 10 تا 120 سانتیمتر 

کلاس حفاظتی  IP 67

درجه حرارت مجاز در حال کار کردن 30- تا 60+ درجه سانتیگراد

عمرمفیدبیشتر از106*50 حرکت (به دلیل داشتن کشویی گرافیت)