DVP-04TC

DVP-04TC
قیمت: 1812000 تومان

DVP-04TC

DVP 04TC  دلتا

این کارت دلتا ترموکوبل های متصل شده را به دیجیتال تبدیل می کند

که باعث می شود دما را در PLC داشته باشیم