MHT 11

MHT 11
قیمت: 600000 تومان

MHT 11

کنترل کننده دما و رطوبت هم زمان با دقت بالا با رله های جدا از هم جهت جوجه کشی