MHT 01

MHT 01
قیمت: 418000 تومان

MHT 01

کنترل کننده دما با رله تایمری جدا با دقت و مناسب جهت جوجه کشی و یخچال و فریزر