دما رطوبت ساموار

دما رطوبت ساموار
قیمت: 420000 تومان

دما رطوبت ساموار

دما رطوبت ساموار

مناسب جهت  ماشین های جوجه کشی

دماسنج , رطوبت سنج و تایمر همراه سنسور در یک دستگاه 

کاملا اقتصادی با یک سال گارانتی